2022-06-29

Trend Micro-rapport: e-posthoten har ökat med 101 procent

Trend Micros molnbaserade lösning för e-postskydd har blockerat över 33,6 miljoner e-posthot i molnet under 2021.

En ny rapport från Trend Micro visar att företagets molnbaserade lösning för e-postskydd blockerat över 33,6 miljoner e-posthot i molnet under 2021, vilket är en ökning med hela 101 procent jämfört med året innan.

Denna skarpa ökning visar att e-post fortsätter vara den främsta måltavlan vid cyberattacker.

– Varje år ser vi nya innovationer inom hotlandskapet och en utveckling av attackytan mot företag, men varje år fortsätter också e-post vara det främsta hotet, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro. Den bästa metoden som finns för företag att mildra effekten av hot är att ha ett plattformsbaserat tillvägagångssätt, för att synliggöra hoten och möjliggöra ett obegränsat förebyggande, kartläggande och åtgärdande av cyberhot.

Datan samlades in under hela 2021, från produkter som kompletterar det inbyggda skyddet i samarbetsplattformar såsom Microsoft 365 och Google Workspace.

Rapporten redogör för:

  • 16,5 miljoner upptäckta och blockerade nätfiskeattacker, en ökning med 138 procent i samband med att hybrida arbetsstyrkor fortsätter vara utsatta.
  • 6,3 miljoner nätfiskeattacker för stöld av personlig information, en ökning med 15 procent då nätfiske fortfarande är den främsta attackmetoden.
  • 3,3 miljoner upptäckta skadliga filer, inklusive en ökning av kända hot med 134 procent och en ökning av okänd skadlig kod på hela 221 procent.

En positiv utveckling är att upptäckterna av kidnappningsprogram har fortsatt minska med 43 procent jämfört med föregående år. Detta kan bero på att attacker blivit mer riktade, kombinerat med Trend Micros framgångsrika blockering av verktyg som är populära bland ransomware-grupper, såsom Trickbot och Bazarloader.

Antal upptäckta VD-mail (BEC) minskade också med 11 procent. Däremot ökade mängden BEC-hot som upptäcktes av Trend Micros AI-drivna skrivstilsanalysfunktion med 83 procent, vilket är ett tecken på att dessa bedrägerier börjar bli alltmer sofistikerade.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng