2022-06-08

Tre miljoner svenskar utsatta för försök till ID-kapning

Under det senaste året har 39 procent av svenskarna, över tre miljoner personer, utsatts för försök till ID-kapning eller bedrägerier.

Det senaste året har antalet svenskar som blivit utsatta för försök till ID-kapning eller bedrägerier ökat kraftigt – hela fyra av tio uppger att de blivit utsatta för bedrägeriförsök. Det visar Mysafety Försäkringars årliga rapport baserad på en Novus-undersökning om ID-kapningar och bedrägerier. 

Under det senaste året har 39 procent av svenskarna, över tre miljoner personer, utsatts för försök till ID-kapning eller bedrägerier. Det vanligaste sättet bedragare kontaktar sina offer på är via e-post (79 procent), följt av SMS (48 procent), sociala medier (28 procent), telefonsamtal (15 procent) och dejtingappar (2 procent). På frågan om hur bedrägeriförsöket såg ut för de som utsatts svarar nästan nio av tio (85 procent) att de har fått bluffmejl eller bluff-sms, 24 procent att de har blivit kontaktade via sociala medier och 16 procent att de blivit kontaktade via telefon.

– Vi ser hur bedrägeriförsöken ökar varje år, samtidigt som bedragarna använder sig av och utvecklar nya sofistikerade metoder för att komma åt sina offer. I årets undersökning kan vi se hur dejtingappar seglat upp som en effektiv kontaktväg, och vi har alla läst om företag som drabbats av IT-haverier – något som den enskilde individen inte kan skydda sig mot. Det är en oroväckande utveckling, särskilt då offren många gånger står helt utan skydd och kan hamna i en riktigt jobbig sits ifall bedrägeriförsöket leder till en reell ID-kapning, samtidigt som bedragaren i stort sett aldrig åker fast, säger Daniel Elfvendahl, vd på Mysafety Försäkringar.

Kvinnor är något mer utsatta än män; 43 procent uppger att de har utsatts för försök till ID-kapning, jämfört med 36 procent av männen. Det är även vanligare att högutbildade utsätts för bedrägeriförsök. Av universitetsutbildade uppger drygt fyra av tio att de utsatts för bedrägeriförsök, jämfört med personer med grundskoleutbildning, där tre av tio uppger att de utsatts.

– Försök till, och genomförda brott av, ID-kapning och bedrägerier är något som drabbar alla, oavsett ålder, boendeort och utbildning. Därför är det extra viktigt att man som individ gör vad man kan för att skydda sig i förebyggande syfte. Att ha ett aktivt ID-skydd med bevakning online och offline som larmar om dina uppgifter riskerar att användas av någon obehörig är något jag verkligen rekommenderar, fortsätter Daniel Elfvendahl.

Två av tre upplever att antalet försök till ID-kapningar eller bedrägerier har ökat det senaste året. Bland pensionärer uppger hela tre av fyra att försöken har ökat. Bland studerande är siffran något lägre, där svarar varannan att de upplever att försöken har ökat.

Fyra av tio svenskar uppger att de är oroliga för att själva drabbas av ID-kapning eller ID-bedrägeri. Fler kvinnor än män oroar sig för att utsättas för bedrägeriförsök.
En majoritet av de bedrägerianmälningar som gjordes till Mysafety Försäkringar 2021 rörde bankbedrägerier, där bedragare ringer upp och utger sig för att jobba på bank och ber kunder signera och skriva upp sig på olika saker, vilket inkluderar att dela med sig av personuppgifter. Vidare fick företaget in en stor andel bedrägerianmälningar rörande beställningar av produkter i falskt namn, köp och beställning av mobilabonnemang i falskt namn liksom falska fakturor.

Statistik ID-kapning och ID-bedrägerier
Andel svenskar som utsatts för bedrägeriförsök/ID-kapningsförsök: 39 procent. 
Andel kvinnor som utsatts för bedrägeriförsök/ID-kapningsförsök: 43 procent. 
Andel män som utsatts för bedrägeriförsök/ID-kapningsförsök: 36 procent. 
Så tar bedragarna kontakt med sina offer: 
-  E-post, 79 procent. 
- SMS, 48 procent. 
- Sociala medier, 28 procent. 
- Telefonsamtal 15 procent. 
- Dejtingapp, 2 procent. 
- Brev, 1 procent. 
- I ett dataspel, 1procent.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng