2022-07-08

Tillstånd till hemlig kameraövervakning utreds

Regeringen beslutade i går att utvidga den pågående utred­ningen om preven­tiva tvångs­medel. Utredaren ska nu även se över om ytter­ligare åtgärder, som till exempel hemlig rums­avlyss­ning, ska få användas för att förhindra allvarlig brotts­lighet.

En utredning arbetar sedan november 2021 med att se över lagstift­ningen om preventiva tvångs­medel. Utredningen får nu i uppdrag att ta ställ­ning till om fler åtgärder ska få användas för att förhindra allvarlig brotts­lighet. Det handlar till exempel om hemlig rums­avlyss­ning, hemlig data­avläs­ning som gäller rums­avlyss­nings­uppgifter och genom­sökning på distans som kan säkra tillgång till elektro­niska handlingar i till exempel moln­tjänster. En annan åtgärd som utredaren ska överväga är biometrisk autenti­sering, där exempelvis en person kan behöva medverka till att öppna en mobil­telefon med hjälp av finger­avtryck eller ansikts­avläsning.

Enligt gårdagens beslut ska utredningen dessutom ta ställning till om tillstånd till hemlig kamera­övervak­ning och hemlig data­avläsning som gäller kamera­övervaknings­uppgifter utanför en förunder­sökning ska kunna knytas till en person. I dag måste sådana tillstånd knytas till en viss plats.

Tiden för att redo­visa uppdraget i de ursprung­liga direktiven om att det ska införas utökade möjlig­heter att använda preventiva tvångs­medel för att förhindra allvarlig brotts­lighet som före­kommer inom ramen för krimi­nella nätverk ligger fast och ska redovisas den 14 oktober 2022. Övriga delar av uppdraget, inklusive de som omfattas av dagens beslut, ska slut­redovisas den 31 maj 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng