2019-04-25

Sverige på tredje plats i världens största cyberförsvarsövning

Tävlingen Locked Shields är världens största tävling i cyberförsvar. I år genomfördes tävlingen i Estland 10-11 april med Natos cyberförsvarscenter, CCDCOE, som arrangörer. Sverige deltog med ett lag sammansatt av både offentliga och privata organisationer. Utöver polisen ingick bland annat Säkerhetspolisen, Handelsbanken, ÅF, ROMAB och MSB i laget som nådde fram till en tredje plats av de 23 länder som deltog.

– Att Sverige kom så långt fram som tredje plats visar att både polisen och Sverige har en hög kompetens inom it-säkerhet. Det visar också att vi verkligen får ut effekt när vi samlar våra kompetenser tillsammans med våra samarbetspartners inom både myndigheter och näringslivet, säger Tomas Landeström, chef för polisens it-avdelning.

Årets tävling var världens hittills mest avancerade och komplexa övning inom cyberförsvar med både en teknisk och en strategisk övning. I den tekniska övningen är laget ett team som ska hjälpa det fiktiva landet Berylia vars nationella kritiska infrastruktur angrips av landet Crimsonia. Övningsledningen styr scenariot från Tallinn och där sitter även antagonisterna, som kallas för röda laget. Tävlingen omfattar runt 4 000 virtuella system och över 2 500 attacker av olika slag. It-teknikerna ska försöka hålla komplexa it-system i gång under attackerna samtidigt som laget har en tydlig prioritering i åtgärder och en lägesbild som rapporteras till en fiktiv ledning. Ett moment i tävlingen är också it-forensik.

Strategidelen går ut på att hantera situationen på hög beslutsnivå, följa internationell rätt inom området och det kan även handla om att hantera frågor från journalister. Allt mäts och bedöms av övningsledningen.

23 länder ställde upp med nationella lag i årets upplaga av Locked Shields. Det franska laget bestående av French Cyber Command + Fra CERT vann, följt av Tjeckiens lag från NUKIB, National Cyber and Information Security Agency.

– Vi är mycket nöjda med att kunna nå upp till en tredje plats då vi var ett tillfälligt sammansatt lag. Många av oss hade inte arbetat tillsammans tidigare eller genomfört en sådan här övning. Extra kul när vi från polisens CERT fick sällskap av personal från andra delar av it-avdelningen som Linux, Windows, Databas och även från nationella operativa avdelningen, Noa i laget. It-säkerhet är en lagsport, säger Johan Nilsson, biträdande teamledare vid polisens CERT.

Källa: PolisenLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng