2019-02-03

Stölderna av bildelar minskade med 45 procent

Statistiken är baserad på tre typer av bildelar som försäkringsbolagen valt ut på basis av erfarenhet av vilken typ av stölder som är vanligt förekommande och för vilka det finns god avsättning i större kvantiteter på den svarta marknaden.

Under 2018 inträffade 2302 stöldtillfällen av bildelar, vilket är en minskning med 45 procent jämfört med 2017. Skadekostnaderna uppgick till närmare 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent. Det visar den senaste årsstatistiken från Larmtjänst över bildelsstölder.

Larmtjänst sammanställer statistik över stölder av huvudstrålkastare, navigationssystem och rattar/airbags. Dessa komponenter är särskilt eftertraktade av de internationella stöldligorna. 2017 var ett rekordår för stölder av bildelar. Under 2018 har stölderna däremot minskat med 45 procent och under året har 2302 stöldtillfällen av bildelar rapporterats till Larmtjänst, vilket kan jämföras med 4208 stöldtillfällen under 2017. Under 2018 uppgick den samlade skadekostnaden till närmare 163 miljoner kronor vilket är en minskning med 35 procent jämfört med 2017.

- Under 2016 ökande stölderna med 73 procent för att sedan under 2017 öka ytterligare med 26 procent. Nu har äntligen stöldtrenden vänt och vi ser en minskning av stölderna, säger utredare Torbjörn Serrander på Larmtjänst.

Enligt Larmtjänst kan orsaken till minskningen kan bland annat vara polisens framgångsrika insatser i Stockholm, men även fabrikanternas och försäkringsbranschens aktiva arbete för att minska stölderna, exempelvis är det nu i allmänhet standard med larm i bilarna.

Flest stölder inträffade i början av året, under kvartal ett. Under sommaren minskade stölderna i omfattning, vilket är en återkommande trend från tidigare år.

Storstadslänen var mest utsatta för bildelsstölder även om stölderna minskade även där. I Stockholms län inträffade 1334 stöldtillfällen, i Skåne län 434 stöldtillfällen och i Västra Götalands län 146 stöldtillfällen. Örebros län är det fjärde mest utsatta länet för bildelsstölder under året och där inträffade 70 stöldtillfällen, vilket är en ökning med 43 procent.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan