2020-11-20

Stölder och skadegörelse minskar

Antalet anmälda brott i oktober 2020 har minskat något jämfört med oktober 2019.

Antalet anmälda brott minskade med 1 procent i oktober jämfört med oktober 2019. Både stöldbrotten och skadegörelse minskade med 5 procent.

Hittills under hösten har nivån av anmälda brott i september 2020 varit den samma som i september 2019, medan nivån i oktober minskade med 1 procent jämfört med oktober 2019. Minskningarna av antalet anmälda brott under vårmånaderna 2020 – jämfört med motsvarande period 2019 – vändes i juni till en ökning, som höll i sig i juli. Därefter minskade antalet anmälda brott på nytt i augusti, jämfört med augusti 2019.

Minskningen i oktober märks framförallt i kategorierna stöldbrott och skadegörelsebrott. Stöldbrotten minskade i oktober med 5 procent från att i både augusti och september ha uppvisat oförändrade nivåer, jämfört med motsvarande månader 2019. Även de anmälda skadegörelsebrotten minskade med 5 procent i oktober 2020 jämfört med oktober 2019, vilket innebär att utvecklingen med ökningar som pågått sedan i april har brutits.

Tre veckor in i oktober infördes skärpta allmänna råd i Uppsala och en vecka senare i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Pandemin har således fortsatt att prägla samhället även i oktober, konstaterar Brå. Och med utgångspunkt i att pandemin inneburit att vissa aktiviteter i samhället minskat, skulle även brottsligheten generellt sett kunna förväntas minska, menar Brå.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng