2019-01-21

Antalet ordningsvakter i Stockholm fördubblas

– Redan under den korta tid som vakterna verkat ute på fältet har de varit till stor nytta och hanterat ett tusental ärenden genom trygghetsskapande åtgärder, säger Stockholms trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD). Foto: Eddie Granlund

Antalet kommunala ordningsvakter i Stockholm kommer mer än fördubblas i början av mars.

– Vakterna verkar två och två och att antalet patruller nu utökas från fyra till nio stycken, och ett totalt antal om 38 ordningsvakter, är ett mycket välkommet tillskott för staden, säger Stockholms trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD).

Ordningsvakterna rör sig på utsatta platser som är förordnade av polisen (s.k. LOV 3-områden) inom stadens 14 stadsdelar. Målet är att vakterna på sikt ska kunna röra sig i hela staden. Genom gemensamt anropningssystemet kan ordningsvakterna snabbt rycka ut och komplettera polisen när brott begås eller där oordning råder.

– Idag räcker inte polisen till. Under de senaste åren har polisstyrkan i landet minskat. Vi arbetar därför för att de kommunala ordningsvakterna ska kunna hjälpa polisen där närvaron och resurserna brister, fortsätter Erik Slottner.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng