2019-07-16

Stockholm stads säkerhetschef om expansionen av ordningsvakter

Stockholm stads säkerhetschef Karin Johannesen

För drygt ett år beslöt Stockholm stad att se över möjligheterna att framgångsrikt utöka satsningen på mobila ordningsvakter. Allra viktigast: att ta reda på vilken utbildning och kompetens som ordningsvakterna ska ha. För säkerhetschefen Karin Johannesen och hennes kolleger på Stockholm stads säkerhetsavdelning var det början på ett mycket krävande projekt. Tidningen Tryggare Samhälle har träffat Johannesen för en intervju, som nu publiceras på Securityuser.com.

Som säkerhetschef för Stockholm stad är Karin Johannesen van vid komplexa projekt. Hon har bland annat haft ansvaret för säkerheten kring Eurovision som hölls i Globen 2016. Att bana vägen för för fler mobila ordningsvakter i Stockholms stads regi var dock något helt annat.

Hur började ni arbetet?
Det var omfattande förberedelser, inklusive research och analyser baserat på såväl fysiska besök ute i landet som inläsning av befintliga utbildningskrav och gällande lag-stiftning.

Hur ser du på resultatet av ert arbete?
Jag ser det som en framgång. Vi bidragit till en översyn av ordningsvaktslagen och vi har utmanat systemet genom att ihärdigt synliggöra möjlig-heter snarare än fokusera på hinder inom den lagstiftning som finns. Vi har därmed medverkat till att Stockholm stad kan växla upp från dagens 18 mobila ordningsvakter till 100 ordningsvakter 2020.

Hur har ni då påverkat utbildningen av Stockholms mobila ordningsvakter?
Idag ingår en obligatorisk grundutbildning hos polisen, men vi saknade delar som är vitala för att upprätthålla den höga nivån vi vill ha. Vi har skapat ett utbildningspaket som kompletterar polisens utbildning och som baseras på kompetensutveckling utifrån det specifika uppdraget och den miljö som ordningsvakterna ska verka i.

Kan du utveckla det lite?
Stockholms stads arbete med ordningsvakter är en viktig och integrerad del i stadens över-gripande trygghetsarbete och utbildningarna syftar till att stärka ordningsvakterna i deras uppdrag som ordningsvakt just inom Stockholms stad. Därför måste innehållet vara anpassat efter ordningsvakternas vardag. Fokus ligger på bemötandefrågor, konflikthantering och relationsskapande.

Vem håller i dessa utbildningar?
Stadens upphandlade leverantör, Polisregion Stockholm, Region Stockholm och Stockholms Stad håller i utbildningarna.

Varför gick det till slut så bra?
Framgången ligger i samverkan med Stockholmspolisen, men låt mig också påpeka att lika många poliser som finns i Stockholm, lika många åsikter finns i ämnet ordningsvakter.

Hur har ni hanterat dessa åsikter?
Vi har mött alla dessa åsikter i möten med såväl grupper som med enskilda. Vårt mål har varit att möta så många vi kunnat för att få en rättvis bild på hur man ser på ordningsvaktens uppgift, hur man samverkar idag och hur man skulle vilja samverka i framtiden.

Har ni kritiserats för något specifikt?
Vår starka tro på att frihet ger ansvar har ifrågasatts och behovet av att inte ha kontroll över detaljer har även det ifrågasatts. Men vi har satsat vår tid på att fylla uppdraget med stolthet, kvalitet och utbildning snarare än att kontrollera – och det fungerar alldeles utmärkt! Friheten resulterar i en transparens där vi får direkt återkoppling vare sig man hittat den lilla 4-åringen som varit borta i tre timmar, eller att man skjutit mot en ordningsvakt. Och när hela havet stormar kring en incident i tunnelbanan som absolut berör, så har vi en öppen dialog om detta.

Vad kan göras för att höja ordningsvakternas status och vad kan du som beställare göra?
Vare sig det är ordningsvakten som står i dörren på en nattklubb, bevakar Stadshuset eller sitter i en bil och patrullerar LOV-områden måste det finnas en gemensam plattform att stå på. Det får man genom att höja intagningskraven, radikalt, göra om och för-länga utbildningen, som i dag inte alls håller måttet. Här har branschens ett stort ansvar. Det vi kunder kan göra är att öka vår beställarkompetens. Det handlar om demokrati och framtid. Vår framtid. Vi är gärna med och bidrar till detta.

Läs hela intervjun i senaste numret av papperstidningen Tryggare Samhälle, tillgänglig gratis som e-tidning här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng