2018-08-21

Starkt stöd för kamerabevakning bland riksdagspartierna

En klar majoritet av riksdagspartierna är positiva till ökad kamerabevakning i utsatta områden och anser att polisen ska få använda kameror utan att söka om tillstånd. Det visar en enkätundersökning från SecurityUser.com.

I våras skickade SecurityUser.com en enkät till samtliga riksdagspartier med frågor om hur de ser på ett antal rättspolitiska frågor. När det gäller kamerabevakning visar resultaten att det finns ett starkt stöd i riksdagen för ökad kamerabevakning i utsatta områden.

Svaren från varje riksdagsparti finns redovisade nedan:

Socialdemokraterna
Vill ni se utökad kameraövervakning i utsatta områden?
Svar: Ja

Tycker ni att polisen ska få sätta upp säkerhetskameror på offentliga platser utan att behöva ansöka om tillstånd?
Svar: Ja

Vill ni att polisen ska ha anmälningsplikt i samband med att de sätter upp kameror?
Svar: Vi avvaktar den utredning som nu pågår.

Miljöpartiet
Vill ni se utökad kameraövervakning i utsatta områden?
Svar: Regeringen gör det lättare för polisen att sätta upp kameror där polisen bedömer det lämpligt. Det lär leda till utökad kameraövervakning i bl.a. utsatta områden.

Tycker ni att polisen ska få sätta upp säkerhetskameror på offentliga platser utan att behöva ansöka om tillstånd? (Ja / Nej)
Svar: Ja

Vill ni att polisen ska ha anmälningsplikt i samband med att de sätter upp kameror? (Ja / Nej)]
Svar: Ja

Vänsterpartiet
Vill ni se utökad kameraövervakning i utsatta områden? (Ja / Nej)
Svar: Nej.

Tycker ni att polisen ska få sätta upp säkerhetskameror på offentliga platser utan att behöva ansöka om tillstånd? (Ja / Nej)
Svar: Nej.

Moderaterna
Vill ni se utökad kameraövervakning i utsatta områden?
Svar: Ja

Tycker ni att polisen ska få sätta upp säkerhetskameror på offentliga platser utan att behöva ansöka om tillstånd?
Svar: Ja

Om ni svarat ja, vill ni att polisen ska ha anmälningsplikt i samband med att de sätter upp kameror?
Svar: Ja

Centerpartiet
Vill ni se utökad kameraövervakning i utsatta områden? (Ja / Nej)
Svar: Ja

Tycker ni att polisen ska få sätta upp säkerhetskameror på offentliga platser utan att behöva ansöka om tillstånd? (Ja / Nej)
Svar: Ja

Om ni svarat ja, vill ni att polisen ska ha anmälningsplikt i samband med att de sätter upp kameror? (Ja / Nej)]
Svar: Ja.

Liberalerna
Vill ni se utökad kameraövervakning i utsatta områden?(Ja / Nej)
Svar: Ja.

Tycker ni att polisen ska få sätta upp säkerhetskameror på offentliga platser utan att behöva ansöka om tillstånd? (Ja / Nej)
Svar: Ja.

Om ni svarat ja, vill ni att polisen ska ha anmälningsplikt i samband med att de sätter upp kameror? (Ja / Nej)]
Svar: Ja.

Kristdemokraterna
Vill ni se utökad kameraövervakning i utsatta områden? (Ja / Nej)
Svar: Ja.

Tycker ni att polisen ska få sätta upp säkerhetskameror på offentliga platser utan att behöva ansöka om tillstånd? (Ja / Nej)
Svar: Ja.

Om ni svarat ja, vill ni att polisen ska ha anmälningsplikt i samband med att de sätter upp kameror? (Ja / Nej)]
Svar: Ja.

Sverigedemokraterna
Vill ni se utökad kameraövervakning i utsatta områden? (Ja / Nej)
Svar: Ja

Tycker ni att polisen ska få sätta upp säkerhetskameror på offentliga platser utan att behöva ansöka om tillstånd? (Ja / Nej)
Svar: Ja

Om ni svarat ja, vill ni att polisen ska ha anmälningsplikt i samband med att de sätter upp kameror? (Ja / Nej)]
Svar: JaLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng