2018-04-07

Stärkt skydd av informationssystem

För att säkerställa att samhällsviktiga verksamheter ska fungera har regeringen beslutat en proposition som ställer krav på skydd av informationssystem.

För att stärka informationssäkerheten och för att genomföra EU:s så kallade NIS-direktiv i svensk rätt har regeringen beslutat propositionen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

"Samhällsviktiga tjänster inom till exempel hälso- och sjukvården, distribution av dricksvatten och transporttjänster är ofta beroende av informationssystem. För att säkerställa kontinuiteten i sådana tjänster behöver därför informationssystemen som används skyddas", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Förslagen i propositionen innebär att

  • leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer och leverantörer av digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem,

  • leverantörerna ska rapportera incidenter som påverkar kontinuiteten i tjänsterna

  • de leverantörer som underlåter att följa lagens bestämmelser kan få betala vite eller sanktionsavgift.

I korthet innebär detta att statliga myndigheter, kommuner och företag som tillhandahåller samhällsviktiga tjänster kommer att vara skyldiga att skydda sina informationssystem och att rapportera allvarliga it-incidenter. Förslagen säkerställer på så sätt kontinuiteten i tjänsterna.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng