2023-01-20

Snabbare lagföring: 7,1 veckor från brott till dom

Under förra året utbildades 2 475 poliser och ett stort antal polisområden började arbeta med snabbare lagföring. Foto: Patrik Svedberg

Drygt 22 000 mål avgjordes genom snabbare lagföring under 2022. Det är 37 procent av alla brottmål i de aktuella tingsrätterna. Mediantiden mellan brott och dom var 7,1* veckor. Under 2023 införs arbetssättet i hela landet. 

Snabbare lagföring är ett samarbete mellan polisen, åklagarna, domstolarna, Rätts­medicinal­verket och Kriminalvården. Arbetsmetoden går ut på att polisen gör klart ärendet på brottsplatsen och delger den misstänkte direkt. Den misstänkte kan i vissa fall skriva på ett förhandsgodkännande av dagsböter.

Under förra året utbildades 2 475 poliser och ett stort antal polisområden började arbeta med snabbare lagföring.

Resultatet för 2022 visar att ingripandeverksamheten och jourverksamheten inom Polismyndigheten har tagit till sig det nya arbetssättet, menar polisen. Kvaliteten på ärendena blir bättre eftersom polispatrullen kontaktar förundersökningsledaren, som coachar patrullen och sedan ger återkoppling och feedback i ärendet. Patrullen och förundersökningsledaren som har hanterat ärendet får kopia på domen vilket skapar ett lärande i vardagen. Utredningarna går därför både snabbare och håller bättre kvalitet vilket ökar effektiviteten hos polisen och resten av rättskedjan, betonar polisen.

Snabbare lagföring används vid lättutredda brott som utgör en stor mängd av de utredningar som polisen hanterar. De flesta ärenden handlar om narkotikabrott, både innehav och bruk, tillgreppsbrott eller olovliga körningar. Men även grövre brott kan utredas med snabbare lagföring, förutsatt att de går snabbt att utreda. Allt fler brottskategorier inkluderas, bland dem köp av sexuell tjänst, brott mot dopinglagen och brott mot folkbokföringslagen.

Snabbare lagföring har införts succesivt i Polismyndigheten sedan 2018 med start i region Stockholm. Förra året beslutades att snabbare lagföring ska bli permanent och under 2023 införs arbetssättet i hela landet. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng