2022-10-12

Sektorerna där cyberattacker slår hårdast

Ju större en sektors digitala exponeringsyta är, desto större är attackrisken.

Kritisk infrastruktur som el, gas och vatten och sjukhus är sektorer där risken är mycket hög om de utsätts för en cyberattack, menar kreditinstitutet Moodys.

Det är dock inte så att cybersäkerheten är sämre i dessa sektorer, men en attack mot dem kan få en multiplicerad effekt över ekonomin – en attack mot till exempel en elleverantör påverkar betydligt fler, menar Moodys.

Banker, olje- och gasindustrin, teknik och telekom är sektorer med hög risk. Moody bedömer att det råder medelrisk för till exempel regionala och lokala myndigheter, tillverkning, butiksförsäljning samt avancerade ekonomier och utvecklingsländer. Låg risk bedöms strukturerade finansiella produkter, fastigheter, gruvor och allmännyttiga bostäder ha.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng