2024-06-11

Säpo använder hemliga tvångsmedel mer

Det togs 803 beslut med stöd av bestämmelserna i lagen om hemlig dataavläsning under 2023.

I Säkerhetspolisens verksamhet togs det under förra året 676 beslut om hemliga tvångsmedel med stöd i rättegångsbalken och preventivlagen. Motsvarande siffra för 2022 var 562 beslut.

Samtidigt togs 803 beslut med stöd av bestämmelserna i lagen om hemlig dataavläsning under 2023. Motsvarande siffra för 2022 var 292 beslut.

Åklagarmyndigheten har lämnat över den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel till regeringen.

Antalet beslut om tvångsmedel är beroende av karaktären på de ärenden som Säkerhetspolisen hanterar varje år. Vissa ärenden kan medföra att många tvångsmedelsbeslut fattas, medan andra ärenden inte behöver föranleda några tvångsmedelsbeslut. Den viktigaste förklaringen till att antalet beslut om tvångsmedel har ökat ligger i det försämrade omvärldsläget och att Säkerhetspolisen har fått bättre förutsättningar att verkställa beslut.

Rapporten tas årligen fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen utifrån respektive myndighets ansvarsområde.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng