2021-03-09

Amido-plattformen Alliera i drift hos Sandvikenhus

Amido har utvecklat en integration till fastighetsdatasystemet Vitec som nu körts igång tillsammans med Sandvikenhus.

Integrationen automatiserar flera arbetsmoment så att exempelvis hyresgästers namn och telefonnummer uppdateras automatiskt i porttelefonen baserat på när kontraktet anger de ska flytta in. En annan funktion är att när avtal för förråd och garageplatser registreras i Vitec får hyresgästen automatiskt access till dessa. Lägg därtill att Sandvikenhus kundtjänst arbetar i Vitec och kan ge hyresgäster nya taggar som automatiskt hamnar i passersystemen med rätt behörigheter.

Med driftsättningen av Vitec-integrationen är nu Sandvikenhus i full drift i Alliera där bland annat entreprenörer och personal hanteras.

- Vårt mål är att hela tiden förenkla och automatisera för våra kunder och med integrationer till fastighetsdatasystem, tagg som tjänst, öppna appar, så närmar vi oss inte bara visionen om det administrationsfria passersystemet utan även att passersystemen börjar generera intäkter, säger Johnny Berlic, vd på Amido AB.

Vitec-integrationen ingår för Amidos Alliera kunder i deras befintliga månadspremie och medför således inte extra kostnader för kunden utöver konfigurationen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng