2018-11-27

AV beviljar 788 000 kronor till säkerhetsarbete inom idrotten

Riksidrottsförbundet och Arbetsmiljökommittén för idrotten inleder samarbete för att motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet inom idrotten. Det innebär en förstärkning av arbetet med att stävja hot, våld och trakasserier.

Arbetsmiljökommittén för idrotten (Arbetsgivaralliansen, Unionen, Akademikerförbunden och Fastighetsanställdas förbund) har beviljats 788 000 kronor i bidrag av Arbetsmiljöverket (AV) för ett projekt som ska motverka brott och andra regelöverträdelser i arbetslivet inom idrotten. Projektet drivs tillsammans med Riksidrottsförbundet, Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Riksidrottsförbundet leder det operativa genomförandet.

– Samarbetet med Arbetsgivaralliansen kommer att bidra till att vi når ut på ett helt annat sätt och får möjlighet att intensifiera och utveckla vårt arbete i en snabbare takt, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Enligt Riksidrottsförbundet finns det en negativ utveckling där den organiserade brottsligheten växer och utmanar företrädare inom idrottsrörelsen på olika sätt. Det handlar om oro och otrygghet i samband med vissa idrottsevenemang, uppgjorda matcher samt hot, våld och trakasserier.

"Detta gäller i allra största grad idrottsrörelsens sårbara föreningsdemokrati. Kan inte utvecklingen vändas riskerar konsekvenserna, både för idrotten och för samhället, bli allvarliga", skriver Riksidrottsförbundet.

I och med samverkan i projektet och projektstöd ska det nu satsas på bred front mot destruktiva krafter inom idrotten. Riksidrottsförbundets säkerhetsarbete omfattar bland annat trygga idrottsevenemang, att stävja hot och våld, otillåten påverkan och matchfixning.

– Vi har alla ett ansvar att skapa en sund och inkluderande miljö inom idrotten och arbetet måste starta i tidig ålder med tydliga värdegrunder som ska genomsyra all verksamhet från styrelsemötet till omklädningsrummen, säger lena Sahlin, säkerhetsansvarig och projektledare för denna satsning.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan