2021-07-13

”Säkerhetsprioriteringarna för det hybrida kontoret”

På grund av de långsiktiga effekterna, som exempelvis distansarbete kommer att ha, på IT-säkerhet och säkerhetsarkitektur ökar intresset av molnbaserade säkerhetslösningar och SASE-teknik, menar Check Point.

Check Point Software Technologies släpper nu resultaten från en färsk undersökning som beskriver hur verksamheter har påverkats av pandemin när det gäller IT- och säkerhetsstrategier. Branscherna som är mest drabbade av cyberattacker är finans (54 procent), samhällsservice (52 procent) och tillverkning (47 procent).

Cyberattacker och hot ökar i takt med att hackare utnyttjar övergången till distans- och hybridarbete, och undersökningen bekräftar att det finns en växande trend av molnbaserad säkerhet och Secure Access Service Edge (SASE)-lösningar. Samtidigt som verksamheter gör det möjligt för sina anställda att få tillgång till företagets resurser på distans hanterar SASE-lösningarna begränsningarna i traditionell nätverksarkitektur, konvergerande nätverk och molnsäkerheten.

– Övergången till distans- och hybridarbete är en av de största förändringarna som har skett till följd av pandemin. Många verksamheter har varit tvungna att kompromissa med nätverksprestanda och skydd i sina distribuerade miljöer eftersom de använder flera olika punktlösningar, vilket leder till en komplex hantering och minskad helhetssyn. Undersökningen bekräftar att många verksamheter känner sig mer utsatta och att det finns en växande trend av molnbaserad säkerhet. Ramverket för SASE förstärker molntjänsterna för att minimera attackytorna och förbättra användarupplevelsen, säger Jonas Bruzelius, Sverigechef Check Point Software

66 procent använder molnbaserade säkerhetslösningar för att skala upp åtkomst på distans och 61 procent av de tillfrågade anser att molnbaserade säkerhetslösningar är viktiga för att skala upp åtkomst, inklusive 83 procent av företagsledningen. På grund av de långsiktiga effekterna, som exempelvis distansarbete kommer att ha, på IT-säkerhet och säkerhetsarkitektur ökar intresset av molnbaserade säkerhetslösningar och SASE-teknik. Detta eftersom dessa lösningar möter det växande behovet av att erbjuda snabb anslutning och pålitlig säkerhet för alla användare oavsett enhet och plats. Molntjänsterna förbättrar prestanda och tillgänglighet i stor skala, menar Check Point.

För att ta reda på i vilken utsträckning distansarbete har påverkat verksamheternas säkerhetsarbete, operativa omkostnader och situationen för användarna, lät Check Point Software tillfråga 450 IT- och säkerhetsansvariga över hela världen:

  • Distansarbete medför ökad risk: Enligt 45 procent av alla tillfrågade är det högre risk för verksamheterna att utsättas för cyberattacker när de gått över till distansarbete. Branscherna som är mest drabbade av cyberattacker är finans (54 procent), samhällsservice (52 procent) och tillverkning (47 procent).
  • Administrationsutmaningar: De tre största utmaningarna som IT- och säkerhetsansvariga kämpar med är att öka prestanda (46 procent), hantera integritets- och dataintrångsproblem (42 procent) och stötta åtkomst för anställdas icke-hanterade enheter (40 procent).
  • Strategi för distansarbete: För att möta den ökade efterfrågan av distansarbete uppger 69 procent av de säkerhetsansvariga att de ökar kapaciteten lokalt, 66 procent använder molnbaserad säkerhet och 36 procent gör både och.
  • Skydda distanslösningar: När de anställda får åtkomst till företagsapplikationer anser 70 procent att applikationssäkerheten mot cyberattacker och nolldagarshot är extra viktigt.
  • Använd SASE-teknik: 94 procent känner till ramverket för SASE, men antagandet går långsamt. 9 procent har redan implementerat det och 21 procent planerar att göra det.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng