2021-01-22

Så många brott anmäldes 2020

Under 2020 anmäldes cirka 1,56 miljoner brott, vilket var en ökning med 18 400 brott ( 1 procent) jämfört med 2019. Skadegörelsebrott (+14 procent) och narkotikabrott (+10 procent) ökade mest.

Siffrorna kommer från Brå och är preliminära. Den största ökningen inom skadegörelsebrott gällde brottstyperna skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter) samt klotter mot kollektivtrafiken, och kan delvis kopplas till förändrade registreringsrutiner under året. Den största ökningen inom narkotikabrott gällde brottstyperna eget bruk samt innehav.

Bedrägeribrott var den kategori där de anmälda brotten minskade mest (−11 procent) under 2020. Den största minskningen inom bedrägeribrott gällde brottstypen kortbedrägerier (−25 procent).

Antalet anmälda misshandelsbrott var 82 500, vilket var en minskning med 1 320 brott (−2 procent) jämfört med 2019.

Stölderna minskade med 3 procent under 2020 men antalet butiksrån ökade till 557 anmälda brott (+11­ procent). Totalt anmäldes 14 700 bostadsinbrott under 2020, vilket var oförändrat (+21 brott) jämfört med 2019.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng