2022-07-31

Så kan ledningen undvika cyberattacker

Advenica har listat ett antal saker att tänka på för att kunna undvika att påverkas av cyberattacker. Bland annat lära sig lagar och direktiv och att utbilda anställda.

Advenica skriver: ”När du organiserar dig mot cyberattacker finns det regler som kan vägleda dig i vad du kan göra. NIS-direktivet, The Directive on security of network and information systems, är ett EU-direktiv. Det innebär att det anpassas till nationell lagstiftning i varje medlemsstat vilket gör att det finns skillnader i tillämpningen i respektive land. Direktivet syftar till att påskynda åtgärder och höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. Kort sagt ska informationssäkerheten för samhällsviktiga tjänster öka.”

Säkerhetsskyddslagen kan också vara viktig och den tydliggör skyldigheterna för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vikten av att verksamhetsutövarna genomför säkerhetsskyddsanalyser för sina verksamheter.

Vidare kan det vara dags att presentera för styrelsen vad en cybersäkerhet- investering skulle kunna resultera i. ”För en styrelse kan cybersäkerhet ses som endast en kostnad – men det är faktiskt en investering som kan spara företaget pengar i det långa loppet”, skriver Advenica.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng