2022-10-04

Säkerheten har höjts vid kritisk infrastruktur

Svenska kraftnät har utökad bevakning och följer upp saker som avviker från det normala. Foto: Svenska kraftnät

Både Vattenfall och Svenska kraftnät har höjt säkerheten vid vattenkraftverk, vindkraftsanläggningar och kraftledningar efter sabotagen mot gasledningen Nord Stream.

Vattenfall har meddelat att säkerheten höjs vid vattenkraftverk och vid företagets vindkraftsanläggningar, men vill inte säga hur. 

Svenska kraftnät har ökat beredskapen kring sina anläggningar på grund av kriget i Ukraina och har nu utökat säkerheten.

– Den här händelsen är något vi också väger in, säger Erik Nordman som är säkerhetschef på Svenska kraftnät, till SVT apropå Nord Stream.

Han säger också att Svenska kraftnät har utökad bevakning och att de följer upp saker som avviker från det normala.

På frågan vad som skulle hända om en eller flera av de åtta stora kraftledningar som löper genom södra Norrland skulle slås ut svarar han:

– Jag vågar inte säga vad som skulle hända om många av dem slogs ut men generellt kan man säga att vi bygger våra system för att klara av den typen av störning när enskilda ledningar försvinner.

I rapporten ”Öppen antagonistisk hotbild för elförsörjningen" 2021 radade Svenska Kraftnät upp sex olika antagonistiska hot mot elförsörjningen: cyberhot, fysisk skadegörelse, informationsinsamling, uppköp av fastigheter och mark, leverantörskedjor och underentreprenörer samt gråzon och hot mot Sveriges totalförsvar. Läs mer om det här.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng