2021-03-07

Risker med nytt journalsystem

En majoritet av regionerna i Sverige har redan börjat använda eller ska börja använda Cambios journalsystem i vården, vilket kan skapa problem vid driftstörningar.
– Det innebär att en större andel av Vårdsverige måste ställa om till alternativa sätt att jobba på, säger Johan Turell på MSB till SVT.

Nio regioner ska nu införa journalsystemet och har valt att låta leverantören sköta driften. De regioner som redan använder systemet hanterar systemen själva.

– Även superkvalificerade aktörer som det eventuellt skulle kunna röra sig om här kommer då och då att drabbas av stora avbrott och liknande, säger Johan Turell, senior analytiker och forskningssamordnare på MSB, till SVT.

MSB får incidentrapporter från leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom hälso- och sjukvården. MSB menar att en majoritet av rapporterna handlar om systemfel eller misstag.

– Jag tror att en vanlig missuppfattning överlag när det gäller it-incidenter är att de handlar om angrepp huvudsakligen. Och det är ganska olyckligt. Det finns helt enkelt inte stöd för det. Åtminstone inte i de underlag vi får in, säger Johan Turell.

Källa: SVT


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng