2018-08-11

Riksrevisionen granskar Tullverkets kontrollverksamhet

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av Tullverkets kontrollverksamhet.

Enligt Riksrevisionen står Tullverket inför en rad utmaningar som kan komma att påverka möjligheterna att genomföra kontroller.

”Det handlar till exempel om att de trafik- och handelsströmmar som myndigheten ska övervaka är stora och ökar samt att övergången till en ny EU-gemensam tullagstiftning kräver ett omfattande utvecklingsarbete”, skriver Riksrevisionen.

Tullverket har framhållit i sitt budgetunderlag att utmaningarna som myndigheten möter kräver förstärkningar av anslaget. Under budgetåret 2018 har regeringen till viss del tillgodosett Tullverkets önskemål och ökat anslaget med 190 miljoner kronor för att förstärka kontrollen.

Nu granskar Riksrevisionen om Tullverket bedriver sin kontrollverksamhet på ett effektivt sätt, det vill säga om myndigheten har utformat kontrollen på det sätt som ger största möjliga måluppfyllelse givet tilldelade resurser.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng