2022-09-26

Riksrevisionen granskar polisens hantering av mängdbrott

Granskningen ska svara på om polisen utreder och löser mängdbrott effektivt, och vad som hindrar polisen att uppnå bättre resultat.

Mängdbrotten utgör mer än 80 procent av alla anmälda brott. Trots stora resurstillskott, fler anställda och en genomgripande omorganisation av Polismyndigheten blir allt färre anmälda mängdbrott personuppklarade. Riksrevisionen granskar nu om polisen utreder och löser mängdbrott effektivt.

Termen mängdbrott används inom rättsväsendet för att kategorisera de brott där Polismyndigheten, och inte en åklagare, leder förundersökningen. Det handlar till exempel om rattfylleri, misshandel och inbrott.

Mängdbrotten utgör mer än 80 procent av alla anmälda brott, det vill säga 1,2 miljoner av 1,5 miljoner anmälda brott under 2020. Trots stora resurstillskott, fler anställda och en genomgripande omorganisation når polisen allt sämre resultat när det gäller att utreda mängdbrott.

Granskningen ska svara på om polisen utreder och löser mängdbrott effektivt, och vad som hindrar polisen att uppnå bättre resultat. Granskningen omfattar även regeringens agerande.

– Mängdbrott orsakar allvarliga skador, såväl för utsatta personer som för samhället i stort. Om många utredningar läggs ned, trots att det finns bevisning, är risken stor för att allmänheten tappar förtroendet för rättsväsendet, säger riksrevisor Helena Lindberg.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng