2019-11-14

Riksdagen sa ja till kamerabevakning utan tillståndsplikt

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Kustbevakningen, Polisen, Säkerhetspolisen och Tullverket ska få bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen.

Enligt lagen ska myndigheterna endast få bedriva kamerabevakning om det brottsbekämpande intresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Myndigheterna ska själva göra avvägningen, och även dokumentera detta. Datainspektionen ska ansvara för tillsyn och även kunna ta ut en avgift av den myndighet som inte dokumenterar sitt beslut.

Syftet med förändringarna är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott. Lagändringarna börjar gälla 1 januari 2020.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan