2018-01-09

Rekordmånga tillstånd till hemlig kameraövervakning

Antalet tillstånd till hemlig kameraövervakning perioden 2007-2016.

Under 2016 fick de brottsbekämpande myndigheterna tillstånd till hemlig kameraövervakning i 143 fall, enligt en ny redogörelse från regeringen.

Redogörelsen bygger på uppgifter som har lämnats till regeringen av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen.

Av tillstånden till hemlig kameraövervakning 2016 avsåg cirka 82 procent narkotikabrott eller narkotikasmuggling. Övriga kategorier där hemlig kameraövervakning beviljades innefattade våldsbrott, tillgreppsbrott och ekonomisk brottslighet.

Den genomsnittliga bevakningstiden per tillstånd var 55 dagar, vilket innebär en ökning i förhållande till 2015 då den genomsnittliga övervakningstiden var 35 dagar. Som längst pågick bevakningen i 199 dagar.

I 31% av fallen användes uppgifterna från den hemliga kameraövervakningen som underlag i förhörssituation. Den hemliga kameraövervakningens sägs också ha medfört att effektiv spaning har kunnat genomföras i 61% av fallen. Enligt redogörelsen bidrog materialet i 30% av fallen också till att den misstänkte kunde åtalas.


Leverantörer
Till toppen av sidan