2018-02-20

Regeringens nya kamerautredare talar på konferensen #Trygghetnu

Johan Sjöö är regeringens särskilda utredare i Kamerabevakningsutredningen.

Regeringens särskilda utredare Johan Sjöö kommer att tala på konferensen #Trygghetnu om Kamerabevakningsutredningen som på uppdrag av regeringen ska förslå åtgärder i syfte att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att använda säkerhetskameror.

I juni förra året lämnade regeringens dåvarande utredare Susanne Kaevergaard sitt betänkande "En ny kamerabevakningslag" till justitieminister Morgan Johansson. Flera av de remissyttranden som regeringen tog emot – bland annat från tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle och Säkerhetsbranschen – menade dock att förslaget var för restriktivt när det gäller polisens kameraövervakning.

Som ett komplement till den tidigare utredningen har regeringen därför tillsatt en till utredning som ska föreslå ytterligare åtgärder för att brottsbekämpande myndigheter på ett enklare och mer verksamhetsanpassat sätt ska kunna använda kameraövervakning. Utgångspunkten är att tillståndsplikten ska tas bort och i första hand ersättas med en anmälningsplikt.

Hovrättslagmannen Johan Sjöö leder utredningen och kommer också att tala på konferensen #Trygghetnu den 21 mars på Clarion Stockholm Hotel på Södermalm. Han kommer att berätta om hur utredningen bedrivs och vilka utmaningar som utredningen står inför.

Konferensen är en vidareutveckling av Trygghetskamerans dag och har samma arrangörer, det vill säga publikationen Securityuser.com och tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS). Grundtemat är hur brottsbekämpning ska vägas mot integritetsskydd.

Klicka på länken nedan för anmälan och/eller mer information om #Trygghetnu:
https://www.securityuser.com/se/Event/Konferenser/TrygghetNuLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng