2019-11-15

Regeringen utser ny generaldirektör för Brå

Regeringen har utsett Kristina Svartz till ny generaldirektör för Brottsförebyggande rådet (Brå). Kristina Svartz arbetar i dag som generaldirektör för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd och har tidigare bland annat varit kanslichef i riksdagens justitieutskott och konstitutionsutskott.

– Kristina Svartz har en lång erfarenhet av att arbeta som chef inom statsförvaltningen, de senaste fem åren som generaldirektör och myndighetschef. Jag är mycket glad att hon har tackat ja till uppdraget att bli ny generaldirektör för Brå. Myndigheten är en viktig pusselbit i arbetet med att förhindra och förebygga brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete. Myndigheten producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. Center mot våldsbejakande extremism är placerat inom Brå.

Kristina Svartz tillträder sin nya tjänst som generaldirektör för Brå den 7 januari 2020.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng