2022-06-22

Regeringen presenterar cybersäkerhetspaket

Fortifikationsverket ska investera i en fastighet som ska vara nationella cybersäkerhetscentrets framtida lokaler.

Risken för cyberangrepp är påtaglig och Rysslands invasion av Ukraina har ökat denna risk ytterligare. Det menar regeringen och presenterar ett nytt cybersäkerhetspaket med en investering i nya lokaler för Nationellt Cybersäkerhetscentrum och uppdrag till Finansinspektionen för att stärka finansiella företags digitala motståndskraft.

På uppdrag av regeringen har Försvarsmakten, FRA, MSB och Säpo inrättat ett nationellt cybersäkerhetscentrum som ska samordna arbetet för att effektivt förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp. Centret ska bedrivas som en del i totalförsvaret och byggs stegvis upp och utvecklas under 2021–2023. Nu presenterar regeringen att de avser bevilja Fortifikationsverket att investera i en fastighet som ska vara centrets framtida lokaler.

– Sverige ska stå motståndskraftigt mot såväl militära angrepp som mot cyberattacker mot viktiga institutioner och samhällsfunktioner. Med den här investeringen möjliggör vi för det nationella cybersäkerhetscentret att utveckla sin verksamhet, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Beslutet kommer att omfatta förvärv av fastigheten samt genomförande av nödvändiga anpassningar och renoveringar av lokalerna till en kostnad av högst 900 miljoner kronor.

Tidigare i år har Finansinspektionen även fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på ytterligare åtgärder för att stärka finansiella företags digitala motståndskraft.

Med utgångspunkt i Finansinspektionen förslag avser regeringen nu att ge Finansinspektionen två nya uppdrag:

  • Finansinspektionen ska stärka kontrollen över de finansiella företagens utlagda verksamhet. I detta uppdrag ingår att ta fram en handlingsplan samt att göra en analys av nödvändiga regeländringar för att uppnå en bättre kontroll och att lämna förslag på sådana författningsändringar.
  • Finansinspektionen ska även delredovisa hur tillsynen av finansiella företags cyberrisker har stärkts hittills under 2022.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng