2023-05-22

Regeringen ökar motståndskraften i betalningssystemet

Regeringen har överlämnat förslag till Lagrådet som innehåller nya regler för företag som förmedlar betalningar mellan banker, alltså clearingbolag. Förslaget stärker motståndskraften i betalningssystemet, menar regeringen.

Ett väl fungerande system för att genomföra betalningar är en grundläggande förutsättning för samhällsekonomin och clearingbolag, såsom Bankgirocentralen BGC AB, har en viktig roll för ett välfungerande betalningssystem, menar regeringen och skriver: ”Den svenska lagstiftningen för clearingverksamhet är föråldrad och har inte anpassats till digitaliseringen eller vad som gäller internationellt”.

Regeringens förslag innebär bland annat att det ställs krav på företagens riskhantering, beredskap och cybersäkerhet.  

– Den ökade digitaliseringen och det förändrade säkerhetsläget i omvärlden har satt fokus på att stärka betalningssystemets robusthet. Förslaget är ett viktigt steg på vägen i det arbetet, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Förslaget innebär också att fler verksamheter omfattas av reglerna. I dag omfattas bara traditionella betalningar men i fortsättningen ska även omedelbara betalningar omfattas.

– Det innebär att ytterligare företag, såsom Getswish AB, kan komma att ställas under Finansinspektionens tillsyn, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.  

Efter Lagrådets granskning av förslaget är avsikten att regeringen ska besluta en proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng