2021-04-03

PTS: Integritetsincidenterna ökar för fjärde året i rad

2020 ökade antalet rapporterade integritetsincidenter till Post- och telestyrelsen med 50 procent till 305 incidenter (204 stycken 2020). Därmed ökade antalet incidentrapporter för fjärde året i rad.

PTS menar att den ökade användningen av elektronisk kommunikation,
och mer telefon- och internetbedrägerier och identitetskapningar kan vara bidragande till fler integritetsincidenter.

PTS uppfattning är dock att den kraftiga ökningen inte beror på en motsvarande ökning av faktiska incidenter, utan till stor del beror på operatörernas förbättrade arbete med att upptäcka och rapportera incidenter till PTS. "Operatörerna har också meddelat PTS att de har ökad kunskap och fokus på frågorna genom det arbete som gjordes kring införandet av dataskyddsförordningen. Myndigheten utgår ifrån att det har funnits och fortfarande finns ett mörkertal av integritetsincidenter som inte upptäcks eller rapporteras, men det är möjligt att mörkertalet har minskat med en förbättrad förmåga till upptäckt och rapportering", skriver PTS.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng