2018-07-06

Undersökning: Riksdagspartierna oense om integritet och säkerhet

Många åtgärder mot brott – exempelvis kameraövervakning, kroppsburna kameror och DNA-databaser – kan påverka människors personliga integritet. Men riksdagspartierna är oense om hur säkerhet och integritet ska viktas mot varandra. Det visar en undersökning från tidningen Tryggare Samhälle.

I senaste numret av Tryggare Samhälle (tillgänglig gratis som e-tidning) har riksdagspartierna svarat på ett antal frågor om hur de vill minska brottsligheten och öka tryggheten. En av frågorna rör avvägningen mellan säkerhet och skydd av den personliga integriteten.

Nedan redovisas partiernas svar på följande fråga: "Många åtgärder mot brott – exempelvis kameraövervakning, kroppsburna kameror och DNA-databaser – kan påverka människors personliga integritet. Ska säkerheten vara överordnad den personliga integriteten?"

Socialdemokraterna:
En avvägning mellan intressena måste göras. Det är viktigt för brottsbekämpningen att ha tillgång till kameror och liknande. Samtidigt måste den personliga integriteten skyddas.

Miljöpartiet:
Nej. Vi vill ha proportionella åtgärder för att förhindra eller utreda brott, dock ingen ineffektiv massövervakning.

Vänsterpartiet
Vi värnar om den personliga integriteten. Därför är vi restriktiva med breda förslag om allmän kameraövervakning. Vi behöver istället fler poliser för att utreda brott.

Moderaterna:
Svaret på den frågan varierar beroende på sakfråga.

Centerpartiet:
Den personliga integriteten måste alltid beaktas, men människors integritet påverkas även av att känna otrygghet, vilket gör det viktigt att brott kan lösas.

Liberalerna:
Ja. Säkerheten måste prioriteras högre. Vi har en restriktiv grundsyn på kamerabevakning, men på brottsutsatta och otrygga platser måste säkerhet gå före.

Kristdemokraterna:
Den personliga integriteten kränks även vid många olika brott. Vi måste få bort de kriminella från gatan och polisen behöver hjälpmedel utan att det innebär omotiverad massövervakning.

Sverigedemokraterna:
Det kommer vara nödvändigt att göra större intrång i människors personliga integritet om vi vill nå nya resultat.

Läs partiernas svar på övriga frågor här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng