2019-01-04

Polisen ser över användning av skjutvapen

Polisens användning av skjutvapen har ånyo aktualiserats. Rikspolischefen har tidigare aviserat att myndighetens tillsynfunktion kommer att få i uppdrag att göra en översyn av polisens användning av skjutvapen.

I översynen ska användning av skjutvapen ses i sammanhang med polisens övriga verktyg för våldsanvändning. Till exempel kommer en utvärdering av polisens försöksverksamhet med elchockvapen att genomföras.

– Det är viktigt att vi tar till oss erfarenheter och ser till helheten när det gäller polisens användning av våldsmedel. Vi behöver metoder, verktyg och regelverk som är rätt anpassade för att lösa vårt uppdrag, säger Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen, Noa.

Polismyndigheten har tidigare gjort en hemställan till Justitiedepartementet om att reglerna för polisens användning av skjutvapen bör ses över. I skrivelsen menar Polismyndigheten att den nuvarande skjutkungörelsen behöver moderniseras:

”Regleringen i sin nuvarande form är emellertid svåröverskådlig, omodern och skapar problem och osäkerhet i det praktiska arbetet för den tjänstgörande polispersonalen.”

Skrivelsen var en av åtgärderna efter en tidigare rapport från nationella operativa avdelningen, Noa, om polisens användning av skjutvapen.

– I de fall skjutvapenanvändning är den yttersta utvägen, gör otydligheten i regleringen att poliser riskerar att skjuta sent och i nödvärn snarare än tidigare och i laga befogenhet, säger Magnus Roglert vid polisens rättsavdelning.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng