2020-05-13

Polisen satsar på att stoppa stöldligor på vägarna

Polisen kommer ha extra koll på vägarna för att stoppa stöldligor.

Polisen genomför nu en nationell trafikvecka mot det som kallas brott på väg. Internationella stöldligor är ett stort fokus.

Med brott på väg menas alla brott som sker på och i anslutning till väg. Många kriminella använder vägnätet som en del i sin brottsplan. De använder sig av vägen för att ta sig till och från en brottsplats. Därför riktar polisen extra uppmärksamhet mot huvudvägnätet som möjliggör snabba förflyttningar genom landet, det vill säga riksvägar och europavägar. 

– Internationella stöldligor använder sig generellt sett av huvudvägnätet för att göra stölder på många olika geografiska platser under kort tid. Genom kontroller av fordon, förare och passagerare kan vi upptäcka brottslighet som använder vägnätet på olika sätt, berättar Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Bland annat upptäcks stöldgods vid polisens kontroller, men även vapen och ammunition, narkotika eller efterlysta personer.

Vid en trafikkontroll utförs vid behov utlänningskontroller och ingående slagningar i polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter. Givetvis kontrolleras också körkortsbehörigheter.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng