2022-06-23

Polisen ökar kamerabevakning i Norrköping

Polisens fast monterade kameror kommer att vara aktiva dygnet runt. Kamerabevakning med hjälp av drönare kommer att ske i mer begränsad omfattning.

Polisen har beslutat att vid behov använda kamerabevakning med hjälp av fasta kameror och drönare i centrala delarna av Norrköping samt Navestad och Hageby.

Beslutet som fattats gäller tills vidare. Det innebär att brottsutsatta platser kommer att kamerabevakas mer frekvent.

Beslutet avser kamerabevakning av gator, parkeringsytor, gång- och cykelvägar och andra ytor utomhus dit allmänheten har fritt tillträde. Kamerabevakning kan också ske inomhus i köpcentrum.

Polisens fast monterade kameror kommer att vara aktiva dygnet runt. Kamerabevakning med hjälp av drönare kommer att ske i mer begränsad omfattning. Beslutet innebär en möjlighet för polisen att använda drönare när det bedöms att behov finns.

– Kamerabevakningen kompletterar det arbete som redan bedriver i Norrköping och ger möjlighet att både förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. Det är också ett effektivt verktyg i det brottsutredande arbetet, säger Olof Fäldt, polisinspektör i Norrköping.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng