2023-06-10

Polisen: Ökad samordning av kompetensförsörjningsprocessen

Polisens internrevision har på uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg granskat sin kompetensförsörjning. Flera åtgärder har vidtagits för att klara uppdraget och möta medborgarnas behov, skriver polisen.

Utgångspunkten för internrevisionens granskning är regeringsuppdraget att antalet polisanställda ska öka med 10 000 fram till årsskiftet 2024/2025. Syftet har varit att bedöma myndighetens vidtagna åtgärder för att klara målet samt planerade åtgärder för kompetensförsörjningen i ett längre tidsperspektiv. Internrevisionens bedömning är att det finns ett behov av att på nationell nivå förbättra samordning och prioritering i kompetensförsörjningen.

Samspelet mellan HR, EA, Noa och polisregionerna behöver förbättras och det krävs utvecklad ledning och styrning på nationell nivå för att säkerställa ett tydligt och sammanhållet uppdrag och för att kunna ta ett helhetsansvar. Internrevisionen anser också att processerna för verksamhet, ekonomi och kompetens i högre grad måste gå i takt med varandra samt att kompetensförsörjningen bör skiftas från numerärer till utveckling av kompetenser och förmågor.

När det gäller kompetensutveckling anser internrevisionen att samordning och prioritering behöver förbättras, inte minst mot bakgrund av pågående digitalisering.

– Polismyndighetens kompetensförsörjning är central för att vi ska klara vårt uppdrag och möta medborgarnas behov. Vi delar internrevisionens bedömning om att det krävs en bättre samordning och prioritering inom kompetensförsörjningsprocessen, säger Jenny Hedkvist, kanslichef HR-avdelningen.

Sedan granskningen genomfördes har flertalet åtgärder vidtagits för att stärka myndighetens förmåge- och kompetensbehov, exempelvis stärkt ledning och styrning i kompetensförsörjningsprocessen och att tillväxtarbetet integreras i kompetensförsörjningsarbetet för att säkerställa att tillväxten sker i avsedd takt och med rätt kompetens.

Därtill pågår arbete för ett mer verksamhetsnära, ständigt pågående och flexibelt lärande inom polisen för att möta behov av kompetens i takt med att samhället och brottsligheten utvecklas samt att styrdokument och metodstöd för kompetensförsörjningsarbetet ses över, skriver polisen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng