2019-04-16

Polisen och Säpo fördjupar samarbete mot våldsbejakande extremism

Polismyndigheten fördjupar sitt samarbete med Säkerhetspolisen för att reducera de våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige.

De våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige är uppdelade på tre olika miljöer: den jihadistiska miljön, vit makt-miljön och den vänsterextrema autonoma miljön.

– Polismyndighetens arbete med att reducera de våldsbejakande extremistmiljöerna inriktar sig mot de tre miljöerna, och syftar huvudsakligen till att vidta åtgärder mot personer som rekryterar, finansierar eller tränar dessa miljöer, säger Magnus Sjöberg, chef nationella taktiska rådet, Noa.

Polismyndigheten samverkar redan med Säkerhetspolisen, kommuner och andra aktörer i det förebyggande arbetet med att minska radikalisering och våldsbejakande extremism. I det brottsbekämpande arbetet fördjupas nu samarbetet med Säpo ytterligare.

Huvudsakligt fokus för det fördjupade samarbetet är planering, genomförande och uppföljning av olika anpassade åtgärder mot individer, grupper eller kluster som är drivande inom extremistmiljöerna avseende rekrytering, finansiering eller brott.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan