2021-02-23

Polisen klarar upp fler brott

54 procent av medborgarna har förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete.

Antal ärenden som redovisades till åklagare ökade med 6,5 procent och antalet öppna ärenden minskade med drygt 11 procent. Brås Nationella trygghetsundersökning för 2020 visar att polisen blivit fler och lite mer effektiva.

Den grova våldsbrottsligheten är dock en nagel i ögat. 366 bekräftade skjutningar inträffade 2020, vilket var en ökning med 32 stycken.

– Läget med det grova, ofta gängrelaterade, våldet är fortsatt mycket allvarligt och kräver samlade krafttag från samhället. Förra året arbetade polisen offensivt mot de kriminella nätverken och vi fortsätter enträget och långsiktigt detta arbete, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Förtroendet för polisen är fortsatt starkt enligt förra årets nationella trygghetsunder­sökning, NTU. Samtidigt visar undersökningen att otryggheten ökar något, trots att färre blev utsatta för brott mot sig som person. Något fler är oroliga för att vara ute sent på kvällen och fler känner sig oroliga för att brotts­lig­heten i samhället ökat.

– Polisen leder det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet, bland annat genom att vara på plats i samhället, nära med­borgarna. Förra året blev vi fler poliser i lokalpolis­områdena. Det ska stärka tryggheten på sikt, säger Anders Thornberg.

Han är glad över att fler ärenden redovisades till åklagare och antalet öppna ärenden minskade.

– Speciellt glädjande är att fler brott mot särskilt utsatta brottsoffer klarades upp. Det handlar alltså om brott i nära relation, brott mot barn och våldtäkt. Bakom förbättringen ligger bland annat den särskilda satsningen med rekrytering av 350 utredare och implementeringen av våra utvecklade arbetssätt, säger Anders Thornberg.

Antalet anställda på Polismyndigheten ökade till drygt 33 000 vid års­skiftet. Av dessa var knappt 21 000 poliser. Målet är att polisen ska ha drygt 38 000 anställda vid utgången av 2024.

Polisen i siffror – 2020 jämfört med 2019:

Förtroende:

- 54 procent av medborgarna har förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete, en ökning med 2 procentenheter och den högsta nivån sedan den nationella trygghetsunder­sökningen startade 2006.

Upplevd trygghet:

- 70 procent av medborgarna känner sig ganska eller mycket trygga när de är ute sent på kvällen i det egna bostadsområdet, vilket är en minskning med 2 procent­enheter.

Lokal närvaro:

- 7 500 polisanställda arbetade inom brottsförebyggande och ingripande­verksamhet, vilket är 3 procent fler.

- 1 051 arbetade som kommun- och områdespoliser.  

Brottsutredning:

- Knappt 1,3 miljoner ärenden om brott inkom och hanterades. Antalet anmälda brott var drygt 1,6 miljoner (ett ärende kan innehålla flera brott).

- Antalet ärenden redovisade till åklagare ökade med 6,5 procent.

- Det totala antalet öppna ärenden minskade med 11,3 procent.

- 366 bekräftade skjutningar inträffade, vilket var en ökning med 32. Antalet fullbordade sprängningar var 107, en minskning med 26.  

Anställda:

- Totalt var 33 726 personer anställda vid polisen vid årsskiftet, vilket är en ökning med 1 998, varav 519 poliser och 1 479 civilanställda.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng