2018-12-28

Polisen: Flera positiva effekter med elchockvapnet

Sammanlagt har polisen använt elchockvapnen på något sätt 334 gånger. Foto: Polisen

Efter snart ett år med elchockvapen på försök har polisen avfyrat vapnet vid 127 tillfällen. Per Värdig, som leder det tvååriga försöket, anser att elchockvapnet har gett många positiva effekter, men betonar att polisen följer upp försöket kontinuerligt.

– Flera poliser vittnar om att man känner sig tryggare när man har elchockvapen i patrullen och vid många ingripanden har poliserna behövt använda mindre våld jämfört med vad man skulle ha behövt annars. Vi ser också att skadorna på poliserna minskar vid ingripanden när man använder elchockvapen om man jämför med då polisen använder OC-spray, säger Per Värdig till polisen.se.

Elchockvapnet har från årets början och fram till och med julafton avfyrats vid 127 tillfällen. Det har också använts genom att ge en så kallad drivstöt på nära håll vid 95 tillfällen. Vid 112 tillfällen har polisen enbart använt elchockvapnets laser eller blixtar för att hota. Sammanlagt har vapnet använts på något sätt 334 gånger.

Vid våldsamma situationer och knivbeväpningar
De tillfällen då elchockvapnet har använts är främst vid våld eller hot om våld, dessa utgör 214 tillfällen, men det har även använts vid ett stort antal fall då kniv eller stickföremål förekommit, dessa utgör 59 fall.

– Vi följer upp alla fall noggrant och de gånger då elchockvapnet har använts har varit inom de regler och föreskrifter som finns, utifrån vad jag kan bedöma. Vi ser alltså ingen anledning att ändra på inriktningen på projektet i dagsläget. Samtidigt följer vi upp användandet av elchockvapen kontinuerligt för att förhindra att det skulle få en felaktig användning, säger Per Värdig.

Umeå universitet kommer att göra en utvärdering som kommer ligga till grund för beslutet om polisen ska fortsätta med elchockvapen även efter år 2019.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng