2020-05-23

Polisen får ny säkerhetsavdelning

Med start 1 september får polismyndigheten en ny säkerhetsavdelning. Säkerhetsavdelningen ska leda och utveckla säkerhetsarbetet inom myndigheten och bland annat göra arbetet mer enhetligt.

Rikspolischefen har tagit ett inriktningsbeslut om att inrätta en ny nationell avdelning, Säkerhetsavdelningen. Säkerhetsavdelningen ska ansvara för säkerhetsskydd och verksamhetsskydd inom myndigheten.

– Genom att arbeta samlat i en säkerhetsavdelning kommer vi få en ökad tydlighet, ökad enhetlighet och en ökad förmåga inom både medarbetarskyddsarbetet och säkerhetsarbetet som helhet vilket är en viktig förutsättning för polisens tillväxt, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Avdelningen ska formellt bildas den 1 september 2020 och redan nu börjar säkerhetsfunktionerna fungera i enlighet med den nya avdelningen.
Initialt kommer den nya avdelningens se över kompetensbehov och bemanning av avdelningen.

– Jag kommer nu gå in i ett intensivt skede med att påbörja rekryteringen av chefer till säkerhetsavdelningen, säger Ari Stenman.

Organisatoriskt ska säkerhetsavdelningen likna andra nationella avdelningar med personal och verksamhet lokaliserad både nationellt och regionalt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng