2023-05-06

Polisen: Digital information avgörande för brottsbekämpningen

Anpassad lagstiftning och nya tekniska lösningar behövs enligt polisen först  kunna förhindra, upptäcka och lagföra brott som begås med hjälp av digitala hjälpmedel.

Den 27 april anordnade Polismyndigheten, justitiedepartementet och det franska inrikesdepartementet en konferens för att prata om brottsbekämpande myndigheters behov av tillgång till data i digitala kanaler.

Fokus var att ha en öppen dialog tillsammans med brottsbekämpande myndigheter, civilsamhällesorganisationer, telekomoperatörer samt berörda parter på EU-nivå för att hitta möjliga vägar framåt.

  Det här är en av Polismyndighetens viktigaste frågor. I dag kan inte rättsväsendet skydda brottsutsatta och lagföra kriminella i den utsträckning som tidigare har varit möjligt. Det här handlar inte om några nya befogenheter utan om att återfå och upprätthålla vår förmåga i takt med den tekniska utvecklingen, säger Hampus Nygårds, biträdande chef för Noa.

Under dagen samlade två paneler representanter från bland annat norsk polis, Europol, Europeiska kommissionen, Telia och Integritetsmyndigheten.

Bland annat lyftes behovet av att lagstiftningen behöver komma ikapp den tekniska utvecklingen så att brottsbekämpande myndigheter ges samma förutsättningar att utföra sitt arbete oavsett om ett brott begås i den digitala eller i den fysiska världen.

I diskussionerna framhölls även att tillgång till information måste gå hand i hand med säkerhet och integritetsskydd. En slutsats var att den snabba teknikutvecklingen kräver samarbete mellan myndigheter och privata aktörer.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng