2023-05-24

Polisen bevakar Avestafestivalen med drönare

Mellan 26–28 maj kommer Polismyndigheten i region Bergslagen att för första gången kameraövervaka delar av Avesta centrum med drönare i samband med festivalen som äger rum de aktuella datumen.

Avestafestivalen är ett årligt återkommande evenemang i de centrala delarna av staden och som normalt inträffar den sista helgen i maj. Så även i år. Festivalen brukar ha cirka 30 000 besökare fördelat på de tre dygnen som den pågår. Det innebär även att den polisiära resursen utökas, framför allt för att arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande samt säkerställa ordning och säkerhet så länge festivalen pågår.

Med anledning av detta har Polismyndigheten tagit beslut om att övervaka de centrala delarna av Avesta med drönare under de aktuella datumen.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom, samt förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar, skriver polisen.

Kameraövervakningen kommer att bedrivas från klockan 10.00 den 26 maj till och med klockan 17.00 den 28 maj 2023.

Allmänheten kommer att informeras om kamerabevakning med drönare genom skyltning på plats.  Drönar-operatören får inte filma in i de bostadslägenheter eller andra integritetskänsliga utrymmen som finns i området utan enbart filma allmänna platser såsom öppna ytor och grönområden dit allmänheten har tillträde.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng