2022-03-20

Personuppgifter för Göteborgsvarvet läckte

Göteborgs Friidrottsförbund/Göteborgsvarvet (GFIF) har identifierat en personuppgiftsincident som medfört omedelbara åtgärder från förbundets sida i syfte att begränsa eventuella negativa följder av det inträffade. Den bugg som utlöste incidenten är åtgärdad, effekterna därav kartläggs och personuppgiftsincidenten är anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten, skriver Göteborgs Friidrottsförbund.

Under fredagen den 11 mars 2022 uppdaterades anmälningssystemet till Göteborgsvarvet. I samband med uppdatering skapades det en bugg i systemet, vilket medförde att cirka 135 löpare kunde få del av andra löpares personuppgifter under den period som buggen fanns kvar i systemet. Buggen åtgärdades på måndagen

Göteborgs Friidrottsförbunds utredning av incidenten har visat att 12 621 anmälningar funnits tillgängliga i deras system, men att det endast är 28 löpare vars personuppgifter rent faktiskt har kommit annan löpare till del. Samtliga anmälningar är oförändrade och det inte finns några tecken på att några personuppgifter ska ha använts obehörigt, menar Göteborgs Friidrottsförbund.

Händelsen har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten enligt gällande lagstiftning. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng