2022-07-17

Översyn av lagen om signalspaning

En särskild utredare ska göra en översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet för att säkerställa en modern och ändamålsenlig reglering. Det beslutade regeringen i veckan.

Utredaren ska analysera vilka åtgärder som krävs för att anpassa lagstiftningen efter den tekniska utvecklingen, omvärldsutvecklingen och de försvars- och säkerhetsmässiga behoven, och samtidigt beakta skyddet för den personliga integriteten.

Bland annat ska utredaren bedöma vad som krävs för att Försvarets radioanstalt, oavsett säkerhetsläge, på ett effektivt sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag att utföra signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Utredaren ska också analysera vilka ytterligare åtgärder som krävs med anledning av en dom i Europadomstolen som rör lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.  

 – Regeringen aviserade i totalförsvarspropositionen 2020 att det skulle ske en översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet under perioden 2021–2025. Nu påbörjar vi det arbetet. Det har inte gjorts någon allmän översyn av lagen sedan dess tillkomst 2009, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Utredningen ska delredovisas senast den 1 april 2023 och slutredovisas senast den 1 april 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng