2022-10-19

Över 100 skogsbrandsinsatser under 2022

I år var det i sydöstra delarna av landet resurserna användes mest, mycket beroende på de höga brandriskvärden som området hade under en längre tid.

I år deltog helikoptrar, skopande flygplan och skogsbrandsdepåer i 101 insatser – vilket är 11 fler än året innan.
– Att vi inför och under gräs- och skogsbrandssäsongen har en nära dialog med räddningstjänster och länsstyrelser bidrar till den fortsatta utvecklingen och förmågan att snabbt hantera skogsbränder, säger Nils Vaernholt, enhetschef på MSB.

Årets skogsbrandssäsong drog igång ovanligt tidigt, redan den 25 mars sattes helikoptrar i beredskap på grund av höga risker för gräs- och skogsbränder.

– Vanligtvis startar beredskapen 1 april men på grund av att vi redan i mars såg brandrisken stiga valde vi att säkra upp med beredskap redan då, säger Nils Vaernholt, enhetschef för nationella insatser och civilskydd, på MSB.

Första aktiveringen skedde 12 april till en brand på Järvafältet strax utanför Stockholm. Sedan dess har flygplanen begärts 23 gånger, helikoptrarna 72 gånger och skogsbrandsdepåerna fyra gånger. Internationellt deltog två av de skopande flygplanen i två insatser genom rescEU-samarbetet, dels i Tjeckien i slutet av juli och dels i Frankrike i början av augusti.

I år var det i sydöstra delarna av landet resurserna användes mest, mycket beroende på de höga brandriskvärden som området hade under en längre tid. En som varit med om att begära luftburen förstärkning är Ulf Lago, förbundsdirektör på Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).

– I vårt ledningssystem har vi haft ett 30-tal större mark- och skogsbränder där insatsen varat längre än fyra timmar. Vid 21 av dessa har flygande resurser använts. Utan flygande resurser hade vi haft flera tillfällen med samtidiga stora skogsbränder. Det hade varit otroligt påfrestande. Nu hann vi i de flesta fall också återställa och återhämta oss mellan skogsbränderna, säger Ulf Lago.

Något både Nils Vaernholt och Ulf Lago lyfter som en anledning till att vi i Sverige nu är bättre på att bekämpa skogsbränder, är att det inte är en enskild aktörs förtjänst.

– Det är räddningstjänsten som släcker skogsbränderna, men en viktig faktor för den samlade förmågan är ett nära samarbete mellan olika aktörer, både nationellt och inom EU. Vi har kommit en bra bit i arbetet med att tillsammans stärka skogsbrandsförmågan. Nu är det viktigt att fortsätta satsa på att utveckla samverkan såväl nationellt som med andra länder. Aktörsgemensam övning och utbildning är nycklar för den fortsatta utvecklingen och förmågan, säger Nils Vaernholt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng