2018-11-07

Ordningsvakter ska öka tryggheten i Salems centrum

Salems centrum har under en tid upplevts som en mindre trygg plats att vistas på. Nu har kommunen tillsammans med centrumägarna ansökt om och fått beviljat, att ha ordningsvakter för att öka tryggheten i och omkring centrum.

"I och med detta har vi fått bättre verktyg för att kunna upprätthålla den allmänna ordningen", skriver Salems kommun.

En ordningsvakt har utökade befogenheter jämfört med en väktare, en ordningsvakt får bland annat avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om inte det är tillräckligt får ordningsvakten tillfälligt omhänderta personer.

Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna förhindras.

"Vi hoppas att ordningsvakternas närvaro gör att alla känner sig tryggare i Salems centrum", skriver kommunen.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng