2021-03-15

Ordningsvakter gjorde 120 000 trygghetsinsatser

Trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) vill se större befogenheter för ordningsvakter.

Under 2020 rapporterade Stockholms mobila ordningsvakter in nära 120 000 trygghetsinsatser till staden.
– Statistiken visar att stadens historiska satsning på ordningsvakter innebär en stark positiv kraft för ökad trygghet i Stockholm, säger trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD).

Stockholms stad har gjort en sammanställning  över ordningsvakternas insatser under 2020. Bland insatserna återfinns bland annat trygghetsskapande patrullering, ingripanden vid ordningsstörningar och brott, samverkansinsatser med exempelvis polis, vägledning till allmänheten, samt omhändertaganden av berusade och/eller narkotikapåverkade personer.

– Stadens ordningsvakter har genomfört tusentals insatser som direkt avlastar polisen. Drygt 12 000 av dem har varit ingripanden vid pågående brott eller ordningsstörning. Dessutom visar forskning att enbart närvaro av uniformerad trygghetspersonal bidrar till att öka tryggheten på gator och torg avsevärt, oavsett om det rör sig om en polis eller en ordningsvakt. Ordningsvaktsprojketet är ett av stadens mest framgångsrika sätt att hjälpa till att bidra till Stockholmarnas trygghet, fortsätter Erik Slottner (KD).

Ordningsvakter får endast utöva sina befogenheter på platser som godkänts av polisens rättsenhet. Under 2020 rapporterade vakterna in nästan 900 fall av oroligheter utanför sina förordningsområden. Enligt Erik Slottner, visar just denna del av statistiken på behovet av en lagändring:

– Rådande ordningsvaktslagstiftning är 40 år gammal och därmed inte anpassad för det samhälle vi lever i idag. Det är inte rimligt att våra vakters befogenheter upphör vid enskilda gatuhörn mitt i staden. Statistiken visar att vakterna måste kunna röra sig fritt i hela staden där behoven är som störst. Jag kan bara beklaga att regeringen varit så senfärdiga med att ta tag i detta, och återigen vädja till snabba åtgärder från den nationella nivån, avslutar Erik Slottner (KD).


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng