2018-06-09

Ökat antal bedrägerispärrar

Antalet nya personer som har lagt en bedrägerispärr hos kreditinformationsföretaget UC har ökat med 26 procent. De senaste fem åren har antalet bedrägerispärrar ökat med 240 procent samtidigt som antalet inrapporterade ID-stölder hos Polisen har minskat något, till 116 760 stycken.

Antalet bedrägerispärrar hos UC fortsätter att öka.

– Vi har genomfört den här årliga undersökningen under en tid nu, och trenden är att allt fler personer har en lagd bedrägerispärr hos oss på UC. Samtidigt som att antalet anmälda ID-stölder minskar något tyder det på att man som privatperson vet hur man ska agera vid en misstänkt ID-kapning, säger Victoria Preger, marknadschef på UC.

Ungefär tio procent av de tillfrågade uppger att de inte märkte när identitetsstölden ägde rum, utan att det uppdagades först efter en månad eller mer. Var femte person i UCs årliga bedrägeriundersökning uppger att de inte vet om bedrägerierna har upphört eller inte.

Den högsta procentuella ökningen av bedrägerispärrar sker i Jönköping, följt av Värmland och Östergötland. Av storstäderna, där antalet ID-kapningar är som högst, återfinns bara Göteborg med på listan, på plats nummer 8.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng