2019-08-06

Ökad skadegörelse mot stat, kommun och landsting

Under första halvåret 2019 gjordes 2 944 anmälningar om skadegörelse genom brand. Det är en minskning med 6 procent jämfört med samma period förra året.

Anmälningarna om skadegörelse mot stat, kommun och landsting ökade med 22 procent första halvåret 2019 jämfört med motsvarande period föregående år. Det visar en kartläggning av skadegörelse statistik från Brå, som SecurityUser.com har gjort.

Det anmäldes totalt 107 212 skadegörelsebrott under första halvåret 2019. Det är en ökning med 2 procent jämfört med första halvåret 2018.

Antalet skadegörelsebrott mot stat, kommun och landsting ökade från 6 538 anmälningar första halvåret 2018 till 7 977 anmälningar första halvåret 2019. Det är en ökning med 22 procent. Denna statistik innefattar dock inte klotter, som står för en stor del av all skadegörelse.

I kollektivtrafiken uppgick klotteranmälningarna till 26 306, vilket är ungefär lika många som föregående år. Samtidigt var anmäldes endast 22 619 fall av ”övrigt klotter”, vilket är en minskning med 12 procent sedan första halvåret 2019.

När det gäller bilbränder är trenden också positiv. Antalet anmälningar uppgick till 1 354 första halvåret 2019. Det är 181 färre än samma period förra året – en minskning med 12 procent.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng