2021-04-08

Ökad satsning på rättskedjan

Fler åkla­gare, ökad kapa­citet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organi­serad brotts­lighet är några satsningar som regeringen vill göra.

Regeringen förstärker myndigheternas arbete med brottsbekämpning med ytterligare 250 miljoner kronor i vårbudgeten. Bland annat 90 miljoner mer till Åklagarmyndigheten och  50 miljoner till Kriminalvården som  planerar att kraftigt utöka antalet platser under den kommande tioårsperioden.  Domstolarna ska få 50 miljoner mer och Tullverkets ska få 20 miljoner kronor för att bland annat snabbare utveckla och göra nödvändiga förstärkningar av viss teknisk utrustning.

Vidare föreslår regeringen att anslaget till Ekobrottsmyndigheten ska ökas med 30 miljoner kronor för att möta ett ökat antal, och särskilt resurskrävande, ärenden. Regeringen kommer att överlämna förslagen i en kommande ändringsbudget till riksdagen

I dag kommer regeringen även att besluta en lagrådsremiss som innebär utökade möjligheter att använda tidiga förhör som bevisning i brottmål.

– Det är angeläget att tidiga förhör ska kunna användas som bevisning i framför allt större brottmål. Då är den förhörda personen mindre påverkad av vad andra har sagt eller vad som kan ha framkommit i media. Det minskar också risken för att vittnen och brottsoffer utsätts för hot vilket i sin tur kan få fler att våga vittna, säger inrikesminister Mikael Damberg.

"Det har alltså tagit regeringen imponerande 3,5 år att bestämma sig för att gå vidare med en proposition om omedelbarhetsprincipen (utredningen blev klar 2017). Man kan då inte beskylla S & MP för att stressa fram ny lagstiftning. Men i sak är detta bra, bättre sent än aldrig!", kommenterar Moderaternas rättspolitiske talesman Johan Forsell på Twitter.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng