2018-12-19

Nytt nationellt kunskapscentrum för platssamverkan mot vardagsbrott

Det handlar om att kraftsamla, säger Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson, i en kommentar till Tryggare Sveriges etablering av ett kunskapscenter.

Den 1 januari 2019 startar stiftelsen Tryggare Sverige ett oberoende Nationellt kunskapscentrum för platssamverkan.

Syftet med kunskapscentret är att initiera offentlig-privat platssamverkan för att skapa attraktiva, säkra och trygga platser. Arbetet är inriktat på att förebygga den typ av brott och ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen.

"Genom platssamverkan och mobilisering av outnyttjade brottsförebyggande resurser i våra kommuner i form av säkerhetsföretag, fastighetsägare, handlare och andra aktörer kommer samhället få nya verktyg i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten", skriver Magnus Lindgren, generalsekreterare stiftelsen Tryggare Sverige, i en debattartikel i DN.

Kunskapscentret ska samla internationell evidensbaserad forskning och erfarenhetsbaserad kunskap och anpassa detta till svenska förhållanden. Kunskapscentret ska också ge råd och stöd till kommuner och fastighetsägare som vill starta och driva platssamverkan.

Kopplat till Kunskapscentret finns ett advisory board med några av världens ledande experter på platssamverkan. Intressenter i Nationellt kunskapscentrum för platssamverkan är bland annat: KTH, Säkerhetsbranschen, Livsmedelshandlarna, Hyresgästföreningen, Jernhusen, Rikshem, Vasakronan, ICA Fastigheter och Teleste Sweden.

Platssamverkan och kampen mot livskvalitetsbrott är kärnan i den rapport som Trygghetskommissionen, under Frerik Reinfeldts ordförandeskap, redovisade i somras. Tryggare Sverige är av de organisationer som ingår i Trygghetskommissionen. Att stiftelsen nu tar steget att skapa ett kunskapscenter är bra, tycker Björn Eriksson, styrelseordförande för Säkerhetsbranschen, som stöttar initiativet.

– Det ligger helt i linje med hur vi inom Säkerhetsbranschen tänker när det gäller att öka tryggheten i samhället. Det handlar om att kraftsamla och tillsammans med olika intressenter möta de utmaningar vi har och står inför, säger han i en kommentar till Securityuser.com Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng