2021-01-01

Nya lagar som träder i kraft i dag

Möjlighet att döma unga brottslingar till nya typer av straff, lättare att omvandla obetalda böter till fängelse, om den bötfällde vägrar betala trots ekonomiska möjligheter och nya regler för registrering av drönaroperatörer ­ det är några av alla de nya lagar som träder i kraft i dag.

Nu införs möjligheten att döma unga brottslingar till nya typer av straff. Straffen ska användas när ungdomsvård eller ungdomstjänst inte är tillräckligt ingripande påföljder. Till exempel kan det handla om förbud att lämna bostaden under helgkvällar och nätter eller ett förbud att vistas på en viss plats. Detta ska kontrolleras med elektronisk fotboja.

I lagen om straff för smuggling införs en särskild reglering av smuggling av vapen och explosiva varor. Straffskalorna för de nya brotten motsvarar straffskalorna för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

En annan lagändring riktas mot så kallade bilmålvakter. Det ska bli lättare att omvandla obetalda böter till fängelse, om den bötfällde vägrar att betala trots ekonomiska möjligheter till det. Nu ska fordon med obetalda parkeringsavgifter på mer än 5 000 kronor och som inte betalats efter sex månader, få användningsförbud. Om fordonet används trots förbud ska polisen kunna ta bort registreringsskyltarna.

Det har också införts nya regler för registrering av drönaroperatörer. Genom ändringen införs bestämmelser om bland annat vilka uppgifter en ansökan om registrering som drönaroperatör ska innehålla, i vilka fall avregistrering ska ske och för vilka ändamål personuppgifter får behandlas i registret. Det är Transportstyrelsen som för registret.

Bestämmelserna kompletterar EU-kommissionens genomförandeförordning om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg, som föreskriver att alla medlemsstater ska föra ett register över drönaroperatörer.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng